လူသားတိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်

မျှော်လင့်ရာလမ်း

ဗီဒီယိုများကြည့်ရန်

ယေရှုအကြောင်း ဗီဒီယိုများကြည့်ရန်

သမ္မာကျမ်းစာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်

သမ္မာကျမ်းစာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် (သို့မဟုတ်) ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုစတင်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

သခင်ယေရှုအကြောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောပြချင် ပါသလား။ ဆန္ဒရှိသူ မည်သူ့ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါတယ်။

ဆက်သွယ်လိုက်ပါ

ယေရှုခရစ်၏နောက်တော်သို့လိုက်ရင်း ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ ရှိ ခဲ့သည့် မျှော်လင့်ချက်အကြောင်း သင့်ကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုပါက (သို့) တစ်စုံတစ် ယောက်နှင့်တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံလေ့လာလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။

ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်း တို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏။ လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။
- ယောဟန် ၃း ၁၆ - ၁၇

This site uses cookies to ensure you get the best experience.