ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘယ်သူလဲ?

ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌ရှ်ိသည့် မျှော်လင့်ရာလမ်းကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည့် ယေရှုခရစ်တော်၏နောက်လိုက်များဖြစ်ကြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာရှိ အမှန်တရားများကို ရှာဖွေခြင်း၊ နာခံခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းအားဖြင့် အခြားသူများ၏မျှော်လင့်ရာလမ်းရှာဖွေရေးတွင် ကူညီပေးရန်

ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံများ

ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်ဟူသည့် လောကကြီး၏ဆိုဆုံးမအတိုင်း လိုက်လျှောက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ငွေ၊ စွမ်းအား၊ အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှု စသည့်အရာတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် အချည်းနှီးဖြစ်ကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သော၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သော ဘုရားသခင်အား စတင်လေ့လာသိရှိလာသည့်အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည် ထာဝရပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။

ဘဝရဲ့မေးခွန်းများနှင့် ရုန်းကန်မှုများအတွက် အဖြေများကို သင်လည်း ရှာတွေ့နိုင်မည်လို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါသည်။ သင်ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် ရှင်သန်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ရှာဖွေနေကြသည့် အခြားသူများနှင့်အတူ ဤအမှန်တရားများကို သင်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။

ဘုရားသခင်၏သတင်းစကား

ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်ကို တိုင်းနိုင်ငံ၊လူမျိုးအားလုံးတို့ အတွက်သတင်းစကားနှင့်အတူ ဤလောကသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။

This site uses cookies to ensure you get the best experience.